Werkwijze

Een optimalisatietraject werkt als een tweetrapsraket: ZoekOptimaal onderscheidt een voorfase en een uitvoeringsfase.

Voorfase
Samen met u bepalen we aan de hand van de ZoekOptimaal Methode wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen. Dit resulteert in een beknopt maar concreet plan van aanpak.

De voorfase bestaat uit twee onderdelen:

1. Analyse
– Trefwoord analyse
– SEO Checklist
– Verbeterpunten identificeren

2. Plan van aanpak
– Concrete doelstellingen formuleren (SMART)
– Actiepunten vaststellen

Uitvoering
Na de voorfase volgt de uitvoering. Deze bestaat uit twee onderdelen:

1. Realisatie plan van aanpak
– Uitvoering actiepunten

2. Effectmeting
– Resultaten meten op basis van doelstellingen
– Rapportage

Onze werkwijze is simpel en doeltreffend. Dit stelt ons in staat om op basis van no cure no pay te werken.

Nazorg
Een optimalisatietraject staat niet op zichzelf. De doorontwikkeling van zoekmachines maakt het behouden van goede posities in de zoekresultaten een continu proces. Bovendien zit de concurrentie niet stil. Het verdient aanbeveling om de zoekresultaten blijvend te monitoren. ZoekOptimaal levert onderhouddiensten en periodieke rapportages.